Maria Śmigielska

Robotic Bending

WYKŁAD ZOSTAŁ PRZEŁOŻONY NA 9 CZERWCA

26 Maj 2018, 18:00 | Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, sala #4

WSTĘP WOLNY

Architekt, niezależna badacz i kreatywna projektantka łącząca architekturę, sztukę i nowe technologie. Obecnie mieszkająca w Zurychu, ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Poznańskiej (rocznik 2009) i studia podyplomowe (2013) na Wydziale Computer Aided Architectural Design (CAAD) na Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zurich). Poruszając się pomiędzy badaniami naukowymi i zastosowaniami, pracowała w firmie BaierBischofberger Architects w Zurychu w 2014 celem opracowania autorskich narzędzi projektowania służących racjonalizacji skomplikowanych geometrii dla fasad obiektów muzealnych. W tym samym okresie brała czynny udział w projektach akademickich ( Digital Grotesque, ETH).
Eksploruje różne metody projektowania cyfrowego; poszukuje uproszczonych metod prototypowania i produkcji przy użyciu narzędzi robotycznych (szczególnie robotyczne metody gięcia metali (bendilicious.com); nieustannie dzieli się doświadczeniem zawodowym i wiedzą przy współpracy z innymi organizacjami i projektantami (AREA Institute Paris, AAn + 1, Object).
Organizuje warsztaty (ENSA Paris Malaquais 2017), regularne spotkania (Robots and Creative Design, Zurich), jak również bierze udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i wystawach (Biennale Architektury w Tallinie 2017, Design Modeling Symposium 2017 w Paryżu).
Obecnie prowadzi badania na Wydziale Creative Robotics na Uniwersytecie Sztuki i Designu w Linz (Austria), poszukując innowacyjnych zastosowań robotycznych procesów w procesach twórczych i projektowych przy zastosowaniu metod uczenia maszynowego. Prowadzi swoją działalność projektową i doradczą w Zurychu w dziedzinach designu, sztuki, architektury i nowych technologii.
Obecnie | Uniwersytet Sztuki i Designu w Linz, Motifs
Poprzednio | BaierBischofberger Architects
Strona internetowa | bendilicious.com