Judyta Cichocka

Architectural Design Optimization (ADO),
Optimization in Structural Design

21 Kwiecień 2018, 18:00 | Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, sala #4


WSTĘP WOLNYJudyta jest współzałożycielem Parametric Support, doktorantem badającym Metody Optymalizacji Architektonicznej oraz założycielem Code of Space - firmy zajmującej się szkoleniami, będącej głównym partnerem Absolute Joint System. Prowadziła zajęcia z optymalizacji i projektowania parametrycznego na Victoria University of Wellington, Universität der Künste Berlin oraz podczas najbardziej znanych i cenionych konferencjach, tj. Advances of Architectural Geometry (Londyn 2014 oraz Zurich 2016), CAADRIA (Suzhou 2017) oraz IASS (Hamburg 2017).
Judyta jest stypendystką Ministra Edukacji RP wyróżnioną w 2016 roku za wybitne osiągnięcia naukowe, a także stypendystką Fundacji Fullbrighta w 2017 roku. Współpracowała z wieloma uniwersytetami i ośrodkami badawczymi w Austrii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce, Australii, Nowej Zelandii oraz Rosji. Współpracuje z firmami z przemysłu budowlanego nad wprowadzaniem nowych metod projektowania struktur stalowych.
Obecnie | Parametric Support, Universitat der Kunste Berlin, Wroclaw University of Technology
Poprzednio | Victoria University of Wellington
Strona internetowa | parametric.support