REJESTRACJA

Koszt | Fee

Pojedynczy blok tematyczny | One thematic block (14 h) – 600 PLN

Cały kurs | Full course (70 h) – 2400 PLN

Regulamin| Terms and Conditions

Proszę zaznajomić się z regulaminem przed rejestracją: (LINK)

Please read the Terms and Conditions before registration: (LINK)

Rejestracja | Registration

Dane do przelewu zostaną przesłane mailem nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych po wypełnieniu następującego formularza: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Payment details will be sent on your email address no later than 2 days after completing the below form: REGISTRATION FORM