REGULAMIN

Regulamin | Terms and Conditions

  1.        Software i Hardware | Software and Hardware

1.1.    Organizator nie zapewnia sprzętu komputerowego.

Students are required to bring their own laptops as we do not provide the  hardware.

1.2.    Minimalne wymagania hardware and software: Windows 7 lub nowszy, karta graficzna z obsługą OpenGL 4.1, 8GB RAM, 1GB miejsca na dysku.

Minimal Hardware and software requirements: Windows 7 or newer, graphic card supporting OpenGL 4.1, 8GB RAM, 1GB space available on hard drive.

1.3.    Organizator udostępnia linki do pobrania bezpłatnej wersji programów wykorzystywanych na zajęciach (z wyjątkiem Rhinoceros 3d).

We will provide you with links to download free-versions of software to be utilized during this workshops (with exception of Rhinoceros 3d).

1.4. Lista programów wykorzystywanych w trakcie warsztatów: Rhinoceros 3d, Grasshopper, GhPython, Karamba, Silvereye, Ladybug i Honeybee

Software which will be utilized during the course: Rhinoceros 3d, Grasshopper, GhPython, Karamba, Silvereye, Ladybug i Honeybee.

1.5.    Organizator zastrzega sobie zmianę wykorzystywanego oprogramowania uzupełniającego w trakcie prowadzenia warsztatów za zgodą wszystkich uczestników.

We reserve the right to change the software utilized with the consent of all the students.

  1.       Rezygnacja i Anulowanie Warsztatów | Attendance and Course Cancellation 

2.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, jeżeli na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem danego bloku tematycznego, liczba uczestników będzie wynosiła poniżej 8 osób.

Please note that courses have minimum attendance levels therefore we reserve right to cancel the course if less than 8 bookings are done 5 days prior commencement of the course.

2.2. Nieobecność na zajęciach z powodów osobisty, zawodowych lub choroby nie upoważnia do zwrotu kosztu.

Non-attendance of classes due to illness or for personal or professional reasons does not provide the right to refunds.

  1.       Opłaty | Fees

3.1.    Opłata za pojedynczy blok zajęć musi być w całości uiszczona, co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem bloku. Opłata za cały kurs może być uregulowana w 2 ratach po 50%. Pierwsza z nich musi być uiszczona 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Druga do 30 kwietnia 2018. W wypadku, gdy uczestnik zdecyduję się na opłatę za kurs w całości, przelew musi być dokonany, co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

Full payment for individual thematic block must be received at least 3 days prior to commencement of the training. Payment for full course can be made in two equal installments. First one must be received at least 3 days prior to commencement of the course while second until 30 April 2018. If paying in pay in a lump sum, the payment must be received at least 3 days prior to commencement of the course.

3.2.    Prośbę o wystawienie faktury papierowej wraz z danymi do faktury prosimy przesyłać na adres: marta@programatura.org

Should you require invoice please send a request with relevant invoice details to the following address: marta@programatura.org.

3.3.    Dane do przelewu zostaną przesłane mailem nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych po wypełnieniu następującego formularza: FOMULARZ REJESTRACYJNY

Payment details will be sent on your email address no later than 2 days after completing the below form: REGISTRATION FORM

  1.        Dodatkowe informacje | Additional information

4.1.    W przypadku dużego zainteresowania decydujące znaczenie będzie miała kolejność otrzymanych zgłoszeń.

As there is limited number of places available for this course, the places are offered on a first come first served basis.

4.2.    Wszelkie pytania dotyczące warsztatów prosimy kierować pod adresem marta@programatura.org

If you have any further questions regarding the workshop please email us on: marta@programatura.org